Utdanning og Yrkeserfaring

UTDANNING:

Utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Oslo 1992.

Videreutdannelse i klinisk orteopedisk fysioterapi ad modum Cyriax 1999.

Grunnkurs i kinesiologi ved Den Norske Kinesiologiskole 2000.

NIS Proficiency Exam 2009.


Har i tillegg vært på mange kurs for å få best mulig kunnskap og forståelse for hvordan hele menneskekroppen fungerer og hvordan alt henger sammen. Nevner noen av kursene nedenfor.

Har tatt flere TRENINGSKURS bl.a. MTT- Medisinsk Treningsterapi og Kinetic Control - øvelser for å oppnå god dynamisk stabilitet og muskelbalanse.

FASCIAL TERAPI - frigjøre spenninger/blokkeringer i bindevev.

KINERGETICS - en rask, ikke-innvaderende og effektiv metode for å bedre kroppens væskebalanse, frigjøre smerter, stress, fysiske blokkeringer i ledd og muskler, candida/sopp og tungmetaller. Den bruker helbredende energi for å korrigere energiubalanser i organer, kjertler eller chakraer (kroppens energisentre).

For mer informasjon: www.kinergetics.com.au.

RESET KJEVEKORRIGERING:

Ved å spenne av musklene rundt kjeven med helbredende energi, settes TMJ (kjeve)leddene tilbake i rett posisjon i tillegg til at hele kroppen balanseres. Dette er en enkel behandling som du kan lære å gjøre både på deg selv og andre.

NIS ( Nevrologisk Integreringssystem)

Det er hjernen og nervesystemet som styrer kroppen og alle dens funksjoner. For at kroppen skal fungere optimalt må alle nevrologiske kretser være åpne og hjernen må sende de rette signalene til kroppen og tilbake til hjernen igjen. Hvis toleransegrensen overskrides, kan kretser "kortslutte". Dette medfører at kommunikasjonen mellom hjernen og de ulike strukturene og kroppsfunksjonene blir dårligere og således utvikles nedsatt funksjon, symptomer og ubalanser. Ved hjelp av muskeltesting finner en ut hvilke kretser som har brutt sammen.

Korreksjonene går ut på å holde på ulike reflekspunkter slik at kommunikasjonen kommer i gang igjen. På denne måten resettes hjernen og nervesystemet slik at kroppen blir i stand til å tilhele seg selv og fungere optimalt. Vi behandler således ikke diagnoser eller symptomer men korrigerer alle de underliggende årsakene. Da vil symptomene automatisk forsvinne. Mer informasjon på www.neurolinkglobal.com

THETA HEALING - en behandlingsmetode der en arbeider direkte med den skapende kraften i universet. Det er denne kraften som utfører selve healingen på sekunder mens vi selv er observatører til at tilhelingen skjer. Vi blir kun medskapere som utfører kommandoer for healingen via theta bølger i hjernen. Theta healing kan brukes for å bli kvitt både fysiske symptomer, mentale, emosjonelle og nedarvede begrensninger. Det er også mulig å omskape gamle negative mønstre som bevisst eller underbevisst påvirker oss negativt i hverdagen.

PSYCH - K - et sett prinsipper og prosesser som er designet for å frigjøre og omprogrammere negative underbevisste mønstre slik at du kan ta kontrollen og fri deg selv fra hemmende begrensninger. Det jobbes også med å få hjernens logiske og følelsesmessige del til å kommunisere likeverdig slik at du lettere kan skape og ha harmoni i livet.

Jose Silva`s UltraMind ESP System - en slags mental trening for å få bedre kontakt med medfødte mentale evner, vår intuisjon og fungere med begge hjernehalvdelene i balanse.

Hensikten er bl.a. å bli flinkere til å gjøre gode valg og tiltrekke oss og skape et best mulig liv i flyt og harmoni.

YRKESERFARING:

Har jobbet som kommunefysioterapeut i Fræna , 1 år og Aukra, 6 år.

Arbeidsoppgavene var bl. a.:

  • Rehabilitering av eldre.
  • Rehabilitering av hjertepssienter i form av hjertegruppe.
  • Vurdering av barn ved helsestasjon, barnehage og skole og igangsetting av nødvendige tiltak.
  • Kurs i sansemotorikk og motorisk utvikling, ergonomi og svangerskapskurs.
  • Kurativ fysioterapi ved Aukra Fysikalske Institutt.

Har i tillegg jobbet 1 år ved Molde Fysikalske Institutt og 4 år ved Sentrum Fysioterapi.

Har drevet egen privat praksis siden 2006.