HVA ER KINESIOLOGI ?

Kinesiologi er en kommunikasjonsmetode med et menneskes nervesystem. Den utføres ved å bruke lett, manuell muskeltesting. Kinesiologi er et redskap for å identifisere blokkeringer og energiubalanser som oppstår bl.a. pga. menneskets reaksjoner på indre og ytre stress eller traume. Gjennom å identifisere disse hindringene og energiubalansene og løse blokkeringene, vil energien balanseres og flyte fritt slik at kroppen blir bedre i stand til å helbrede seg selv.

Det er mange ulike retninger innen kinesiologi som bruker ulike metoder for å korrigere ubalanser. F.eks brukes stimulering av ulike reflekspunkter, akupunkturpunkter, meridianer, visualisering, affirmasjoner og blomsteressenser.

OM KINESIOLOGIBEHANDLING:

Ved kinesiologibehandling jobber vi holografisk, dvs. at vi ser på hele mennesket og ikke bare på symptomene. Når vi får smerter eller plager, er dette kroppens signal på at noe ikke er bra. Dersom disse symptomene bare lindres med betennelsesdempende- eller andre medisiner, blir symptomene mindre, men ubalansen er fortsatt like stor. Da kan en lett få tilbakefall eller nye symptomer kan oppstå. En kronisk tilstand eller sykdom kan til slutt utvikles. Det er ikke alltid lett å tolke signalene kroppen gir eller vite hva en skal gjøre for å bli kvitt dem. Med kinesiologibehandling jobber vi for å finne årsaken til hvorfor symptomene og plagene har utviklet seg, gjøre folk bevisst på dette og gi dem rettledning i hva de kan gjøre for at kroppen skal få bedre muligheter til å helbrede seg selv.

Behandlingen går "dypt", og vi får tilgang til undertrykte og underbevisste blokkeringer og ubalanser. Disse ubalansene har ofte bygget seg opp over lang tid og ligger lag på lag, akkurat som bladene i et kålhode.

Når vi begynner å jobbe, må vi ta av lag for lag. Dette er en prosess som kan ta tid, og en kan møte både oppturer og nedturer underveis alt etter hvilket lag som jobbes med og hvilke ubalanser som frigjøres.

Etter en kinesiologibehandling føler en seg ofte lettere og bedre.

Men behandlingen setter i gang prosesser som gjør at ubalanser kommer til overflaten. Derfor kan reaksjoner også forekomme.

Den vanligste er trøtthet. Kroppen trenger tid og ro til å "fordøye" behandlingen.

Derfor skal du ikke ha fullt program på behandlingsdagen, men ha anledning til å lytte etter kroppens signaler, kjenne på forandringer og å ha mulighet til å hvile.

Smerter kan av og til øke i intensitet rett etter behandlingen, tidligere eller helt ukjente smerter eller symptomer kan komme. Dette er forbigående og skjer fordi kroppen er i omstilling og jobber med å bli kvitt symptomene. Opplever du dette, er det viktig å kjenne på symptomene, puste dem ut og ta inn gode følelser og tanker om hvordan du vil ting skal være.

(NB! Ofte er smerte energi og følelsesmessig stress som ikke har blitt frigjort !)

Ulike følelser kan komme opp eller forsterkes. F.eks. kan du kanskje føle deg veldig sint, redd o.s.v. Igjen er det viktig å kjenne på følelsen / stresset, puste det ut og tenke at det forsvinner ut av kroppen. Gjerne si høyt for deg selv at du gir slipp på stresset. Fyll deretter på med gode tanker og følelser, og jobb for å tenke positivt og finne gode løsninger i hverdagen.

NB! Pass på at du drikker nok vann, men husk at det skal være mellom måltider og ikke til måltid. Da forstyrrer du fordøyelsen i magesekken. I løpet av en dag bør du drikke ca. 1 -  1 ½  liter vann, jevnt fordelt, gjerne hver time, men bare litt om gangen. Du trenger mer hvis du er aktiv eller det er varmt. Drikker du kaffe, bør du i tillegg drikke 1 glass vann pr. kopp kaffe for å unngå dehydrering. Annen drikke kommer i tillegg til denne mengden. Lurt å starte dagen med et stort glass vann og la det gå minst 15 minutter før du spiser frokost. Drikk godt med vann rett etter behandling!

Vanligvis er behandlingstiden 60 minutt og jeg forsøker så godt jeg kan å være presis. Men behandlingen kan ta lengre tid enn antatt ved større ubalanser. Derfor må det tas høyde for at jeg ikke alltid klarer å være ferdig akkurat til avtalt tid. Beregn derfor litt ekstra tid.

Hvor mye og hvor ofte en trenger behandling varierer veldig. Dette vurderes etter hver behandlingstime.

NB! TA GJERNE MED LAKEN/HÅNDKLE OG VANN TIL HVER BEHANDLING!