Fysioterapeut og Kinesiolog

Lokalet mitt er i Folkets Hus, 2 etasje, Storgata 9, 6413 Molde.

Har du smerte, ulike plager, nedsatt funksjon eller mye stress i kroppen og ønsker å få hjelp til å finne de underliggende årsakene, effektiv stimulering av kroppens egen tilhelingsevne og å få rettledning i hva du selv kan gjøre for å bli kvitt plagene - da er KINESIOLOGIBEHANDLING kanskje noe for deg.

Mer om hva jeg oftest har fokus på:

HELHET.

Jeg prøver å få oversikt over hele symptombilde, ikke bare i muskel-/skjelettsystemet men i alle våre systemer, f.eks. i fordøyelses-, hormon- og nervesystemet. Jeg registrerer også stressnivået og følelsesmessige ubalanser for å nevne noe. Vi er hele mennesker, ikke separate ledd, muskler, kroppsdeler eller organer.

BAKENFORLIGGENDE ÅRSAKER.

Jeg vektlegger også å finne årsaker og ulike faktorer som kan ha bidratt til at det har blitt plager, nedsatt funksjon eller andre ubalanser. Som regel er det flere faktorer som bidrar til at ett symptom utvikles. Dette fordi ting er veldig sammensatt.

AUTOMATISKE FUNKSJONER.

Jeg jobber også med at alt som skal fungere automatisk i systemet faktisk gjør dette så godt som hver enkel person har potensiale for. F.eks.skal vi kunne være konsentrert og tilstede, huske det som trengs, ev. snakke samtidig og med god energi. I tillegg skal vi helst kunne fordøye maten, ha god væskebalanse og samtidig ha spenningsnivået og følelsene passe justert for situasjonen vi er i. Helst skal alt dette også fungere automatisk når vi er fysisk aktive samtidig.

Hvis det har blitt « overload i systemet» slik at vi må gjøre manuelt det som skal fungere automatisk, blir det mer anstrengende å fungere, energien blir dårligere samtidig som vi fungerer på et dårligere funksjonsnivå enn det vi har forutsetning for.

Automatikken kobles på igjen ved å jobbe med ulike reflekspunkter satt i system.

EFFEKTIV TILHELING AV HELE SYSTEMET.

Til dette bruker jeg bl.a. energi, reflekspunkter, mobilisering og bløtvevsteknikker, bevisstgjøring og omprogrammering.

RÅD OG VEILEDNING OM NYTTIGE ENDRINGER OG EGENMESTRING.

For at systemet skal ha bedre forutsetning for å fungere i balanse, kan det være nødvendig å gjøre endringer. Det kan være snakk om endringer i tankesett, vaner, reaksjonsmåter, dagsplan, øvelser/fysisk aktivitet, ergonomi, grensesetting, kosthold for å nevne noe.

KROPPSTYPE, FORDØYELSE OG KOSTHOLD.

I følge Elliot D. Abravanel og hans forskning har hver person sin kroppstype basert på hvordan maten fordøyes. Typene bestemmes av hvilken kjertel som er mest aktiv i fordøyelsesprosessen. Det er 4 forskjellige kroppstyper. Dette betyr at vi fordøyer maten forskjellig. Jeg tester ut hvilken kroppstype og hvilket fordøyelsessystem hver enkelt har og veileder ift hva som er lurt å spise/ drikke. Sjekker også om systemet er i stand til å fordøye den maten som er bra for den kroppstypen en har.  Dette er viktig for at en skal ha best mulig energi i løpet av dagen, støtte hele systemet til å holde best mulig balanse og hindre overvekt. ( www.bodytypes.com )

Eksempler på tilstander som kan balanseres:

SMERTER ( kroniske / akutte )

PLAGER I MUSKEL - SKJELETTSYSTEMET

IDRETTSSKADER

TRAUMER (fysiske / følelsesmessige )

ANGST / DEPRESJON

STRESSTILSTANDER

HYPERSENSITIVITET

KRONISKE INFEKSJONER

BETENNELSER

FIBROMYALGI

LAV ENERGI / UTBRENTHET / ME

FORDØYELSESPROBLEMER (luft,forstoppelse, diare, kolikk)

ALLERGIER

SØVNPROBLEM

ØRESUS

MIGRENE / HODEPINE

ADFERDSVANSKER /KONSENTRASJONSPROBLEMER

LESE / SKRIVEVANSKER - DYSLEKSI

HORMONUBALANSER (menstruasjonssmerter, hetetokter, avvik i menstruasjonssyklus)

NEVROLOGISKE TILSTANDER